Produsele noastre

sau

Cosul tau de cumparaturi

0 produse
0.00 RON
Plateste

Termeni si conditii

Pentru folosirea corespunzatoare a acestui site (vizitarea site-ului, respectiv cumpararea de produse) este necesara citirea si acceptarea acestor termeni si conditii. Continutul informational al site-ului poate fi oricand modificat de echipa noastra fara o notificare prealabila. Modul de lucru necesar cumpararii unor produse poate fi de asemenea modificat de noi, fara obligativitatea unei notificari.

Obligatia de a furniza informatii corecte

Pentru utilizarea site-ului in scopul cumpararii de produse este necesara crearea unui cont personal si furnizarea de informatii corecte si complete, care sa permita procesarea comenzii. Informatiile se completeaza in sectiunea de inregistrare si se pot actualiza la fiecare autentificare in formularele specifice. In situatia in care consideram ca aceasta obligatie nu este respectata de catre un utilizator, ne rezervam dreptul de a bloca accesul la utilizarea serviciilor site-ului, pe perioada determinata sau nedeterminata si fara o notificare prealabila.

Statutul de membru comenziforever.ro

Statutul de membru comenziforever.ro se obtine prin crearea unui cont personal, care poate fi accesat prin autentificarea cu un nume de utilizator (adresa de e-mail) si o parola. Responsabilitatea privind confidentialitatea parolei revine fiecarui utilizator in parte. O parola pierduta poate fi recuperata in sectiunea de „Autentificare”, prin click pe butonul “Am uitat parola”. Statutul de membru permite fiecarui utilizator sa comande pe site.

Confidentialitate

Informatiile personale ale utilizatorilor vor fi folosite doar in scopul declarat al acestui site. Astfel, adresa de e-mail va fi folosita pentru confirmarea comenzilor si furnizarea informatiilor privind campaniile promotionale, actualizarea portofoliului si noutatile aduse de www.comenziforever.ro Celelalte informatii completate in formulare vor fi folosite pentru facturarea si livrarea comenzilor. Ne obligam sa nu furnizam unor terte parti informatiile personale ale clientilor www.comenziforever.ro sau adresele de e-mail ale abonatilor la newsletter.

3 GARANŢIA, RETURNAREA ŞI RĂSCUMPĂRAREA PRODUSELOR

  3.01 Termenele privind garanţia, returnarea şi răscumpărarea produselor se vor aplica în conformitate cu legile autohtone.

  3.02 FLP garantează calitatea produselor sale, în proporţie de 100%. FLP garantează faptul că produsele sale nu au defecte, fiind conforme cu specificaţiile înscrise pe ambalaj. Produsele FLPR, exceptând materialele promoţionale şi literatura de specialitate, pot fi achiziţionate de la FLPR atat prin punctele de vanzare ale centrelor de distributie cat si prin magazinul online oficial al companiei.

A) PENTRU MAGAZINUL ONLINE:

Produsele FLPR achizitionate prin magazinul online oficial al companiei pot fi returnate in termen de 14 zile de la data achizitiei, fara a fi necesara justificarea deciziei de catre cumparator( consumator), completand “Formularul de retragere din contract, comanda/ de inlocuire produse neconforme/ de schimbare/ completare comanda cu produse”,  prezentat in magazinul online la capitolul Termeni si conditii. Prin acest formular cumparatorul opteaza pentru retragerea din contract/comanda. In cazul Novus customer/ FBO se va anula contractul MLM, iar in cazul cumparatorului la pret recomandat de vanzare se va anula comanda. 

Produsele FLPR achizitionate prin magazinul online oficial al companiei si care sunt neconforme pot fi inlocuite in termen de 14 zile de la data achizitiei. In aceasta situatie se va completa “Formularul de retragere din contract, comanda/ de inlocuire produse neconforme/ de schimbare/ completare comanda cu produse”, insotit de factura de achizitie, procesul verbal ce va fi completat la receptia produselor de catre cumparator si reprezentantul firmei care a realizat transportul. FLPR se obliga sa inlocuiasca produsele neconforme in maxim 14 zile de la data la care este informat de catre cumparator, in limita stocului disponibil. In cazul in care produsele nu sunt disponibile in stoc FLPR va returna valoarea produselor.

  Obligaţiile care revin FLPR în cazul retragerii consumatorului    

(1) FLPR rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.  

  (2) FLPR rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.  

  (3) Fără a aduce atingere alin. (1), FLPR nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de FLPR.    

(4) FLPR amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării    

  Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii consumatorului    

(1) Consumatorul returnează produsele sau le înmânează FLPR sau unei persoane autorizate de FLPR să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat FLPR decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.    

(2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor.      Informatiile prezentate la punctul A) sunt valabile numai pentru cumparatorii care sunt persoane fizice. Daca cumparatorii sunt alte entitati decat persoane fizice( adica PFA, II, IF, SRL, SA, ) se vor aplica prevederile de la punctul B) care sunt valabile si pentru achizitiile de la punctele de vanzare din centrele de distributie.

B) PENTRU PUNCTELE DE VANZARE DIN CENTRELE DE DISTRIBUTIE

Consumatori finali / Novus Customer 

3.03 (a) În termen de 30 zile de la data achizitiei, FLPR oferă posibilitatea consumatorilor finali/ Novus Customer de a returna un produs neconform . Consumatorul / Novus Customerul poate: 

1) să opteze pentru înlocuirea produsului cumpărat cu unul identic, în cazul în care constată defecte; FLPR va inlocui produsul in cel mai scurt timp posibil, cu conditia sa existe in stoc; sau 

2) să anuleze comanda, să returneze produsul şi să obţină o returnare integrală a sumei cheltuite, cu excepţia cheltuielilor de transport (după caz). FLPR va finaliza aceasta optiune in cel mai scurt timp posibil

(b) În ambele situaţii se solicită o notificare corespunzătoare, dovada achiziţiei şi returnarea produsului / produselor în timpul stabilit către persoana de la care a fost cumpărat. FLP îşi rezervă dreptul de a respinge cererile repetate. 

(c) În cazul în care produsele FLP sunt achiziţionate de către Consumator / Novus Customer de la punctele de vanzare ale centrelor de distributie Forever sau prin intermediul magazinului online oficial al companiei şi apoi returnate în vederea restituirii integrale a sumei cheltuite, Profitul şi Bonusul corespunzătoare vânzării vor fi retrase de la acel / acei FBO care au beneficiat de pe urma vânzării, iar acel FBO care a făcut achiziţia e pasibil, după caz, să-şi piardă calificarea la Preţul de Depozit. 

(d) Dacă produsele FLP sunt achiziţionate de la sau prin intermediul unui FBO, respectivul FBO este principala parte responsabilă pentru satisfacţia consumatorului, prin schimbarea produsului sau returnarea contravalorii acestuia. În cazul unui conflict, FLP va analiza faptele şi va soluţiona disputa. Dacă FLP restituie contravaloarea produsului / produselor achiziţionate de consumator, aceeaşi sumă va fi retrasă de la FBO care a beneficiat de pe urma vânzării produsului / produselor. 

Procedura de înlocuire şi răscumpărare a produselor 

3.04 În intervalul stabilit de aplicare a regulilor privind garanţia produselor, FLP va asigura un produs nou, identic, în schimbul celui defect sau al celui returnat de un Novus Customer/FBO ca urmare a insatisfacţiei Consumatorului atat la punctele de vanzare ale depozitelor cat si la magazinul online. Înlocuirea produsului se va face numai în urma prezentării facturii prin care s-a achiziţionat produsul. Mai mult, pentru înlocuirea produselor deţinute de un Novus Customer/FBO şi returnate către aceştia de Consumatorul final (în cazul unui FBO), este necesară dovada vânzării către Consumatorul final, precum şi o cerere semnată de returnare a produsului sau a fondurilor, însoţită, după caz, de produs sau de ambalajul acestuia. Returnarea se  va face numai către persoana care a cumpărat produsul. Returnările repetate ale aceleiaşi persoane pot fi respinse. 

3.05 (a) FLP va răscumpăra orice produs nevândut, dar încă vandabil, cu excepţia materialelor informative, achiziţionat în ultimele 12 luni, de la orice Novus Customer/FBO care doreşte să-şi înceteze activitatea în FLP prin renunţarea la Contract. Procedura de răscumpărare presupune o notificare scrisă din partea acelui Novus Customer/FBO care se retrage, prin care acesta înştiinţează FLP de intenţia de a renunţa la calitatea sa de Novus Customer/FBO, precum şi la toate drepturile şi privilegiile ce decurg din aceasta. Apoi, acel Novus Customer/FBO care se retrage va trebui să completeze un Formularul de retragere din contract, comanda/ de inlocuire produse neconforme/ de schimbare/ completare comanda cu produse şi să restituie sediului central produsele respective, împreună cu dovada achiziţionării acestora de la FLPR. 

(b) Dacă produsele returnate de acel Novus Customer/ FBO care doreşte să renunţe la Contract au fost cumpărate la Preţ de Novus Customer, valoarea Profitului de Novus Customer va fi retrasă de la acel FBO căruia i-a fost plătită, iar dacă valoarea produselor returnate depăşeşte 1 p.c., toate bonusurile şi Punctele Credit obţinute de linia sponsorială superioară a acelui Novus Customer/FBO care doreşte să renunţe la Contract vor fi retrase de la linia sponsorială superioară a acestuia. În cazul în care Punctele Credit au fost folosite pentru accederea la un nivel superior în Planul de Marketing de către un FBO sau linia sponsorială superioară a acestuia, se va stabili dacă promovarea rămâne valabilă şi după deducerea respectivelor Puncte Credit. 

(c) Dacă acel Novus Customer/FBO care doreşte să renunţe la Afacerea Forever returnează orice set de produse Forever din care lipsesc unul sau mai multe produse, valoarea rambursată şi reducerile aplicate liniei sponsoriale superioare vor fi calculate ca şi când întregul set ar fi returnat, apoi valoarea la Preţ de Depozit Ajustat sau la Preţ de Novus Customer a componentelor lipsă va fi dedusă din suma returnată. 

(d) După verificări, acel FBO va primi din partea FLP o sumă egală cu valoarea produselor returnate, mai puţin bonusurile sale personale, plus costurile aferente manipulării şi expedierii produselor, precum şi orice alte costuri conexe.

  (e) După recuperarea oricăror costuri sau daune rezultate din conduita neadecvată a acelui Novus Customer/ FBO care doreşte să renunţe la Contract, FLP va elimina acel FBO din Planul de Marketing, iar întreaga sa linie sponsorială inferioară va urca la Sponsorul său direct, menţinând corespondenţa cu generaţiile ei curente.  3.06 „Regula răscumpărării produselor” este menită să impună Sponsorului şi Companiei obligaţia de a se asigura că un FBO cumpără produsele în mod raţional. Sponsorul are datoria de a face toate eforturile pentru a-i sfătui în mod corect pe FBO, astfel încât aceştia să procure doar cantitatea de produse care le este necesară pentru valorificare imediată. Produsele deja vândute, consumate sau utilizate nu vor beneficia de „Regula răscumpărării produselor”.

 

 

Model de formular de returnare:

 Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract. - Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

- Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*) - Comandate la data (*)/primite la data (*) (*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz. - Numele consumatorului (consumatorilor) - Adresa consumatorului (consumatorilor) - Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

- Data